Betaal je ticket voor Discover Overland 2021

Betalen met Europese overschrijving

Je kan eenvoudig betalen voor je registratie met een Europese overschrijving.

In de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen, vind je het totale bedrag van jouw ticket terug. Je kan dat bedrag eenvoudig betalen door het over te maken op het rekeningnummer hieronder. Je kan ook meerdere inschrijvingen tegelijk betalen. Vermeld in de omschrijving alle namen en registratiecodes van de inschrijvingen die je wil betalen.

Betaal je ticket aan Stichting Discover Overland via:

Rekening IBAN: NL93 RABO 0332 5737 45
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
Plaats: Harskamp
Ten name van: Stichting Discover Overland

Heb je nog vragen over de betalingswijze of je betaling? Neem dan contact op met de organisatie via discoveroverland@outlook.com


Nodig ook zeker je vrienden uit voor dit fantastische evenement door je deelname te sharen via facebook.